About US

who we are

RELX ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2561 เป็นแบรนด์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของเอเชียที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนสามารถ เลิกบุหรี่ ได้จริง โดย RELX พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเซินเจิ้น ประเทศจีน ภารกิจของ RELX คือการเพิ่มขีดความสามารถในการสูบบุหรี่ของผู้บรรลุนิติภาวะผ่านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรม RELX ยังคงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ e-liquid และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ RELX ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CNAS เป็นแห่งแรกสำหรับแบรนด์ที่ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เอง ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูง ผลิตภัณฑ์ Vapcell ได้รับการรับรองระดับโลกที่สำคัญทั้งหมด เช่น CE, UL, FCC , RoHS MSDS, Un38.3, CE, FCC, PSE การประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดย ping An Insurance Group

Our Founder Team

ธนาบดี วัชรจิระกุล

ธนาบดี วัชรจิระกุล

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

จิรายุ สุวรรณโชติ

จิรายุ สุวรรณโชติ

หัวหน้าทีม Administrator

ชมพู โอภาสพงส์

ชมพู โอภาสพงส์

ผู้ร่วมทีม Administrator

พรพรรณ รัตนาอรุณ

พรพรรณ รัตนาอรุณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

นันท์นพิน ก้องกิจ

นันท์นพิน ก้องกิจ

ผู้ร่วมทีม Administrator

วิโรจน์ อุดมเสก

วิโรจน์ อุดมเสก

หัวหน้าทีม Accountant

ภาคภูมิ สุขเสรี

ภาคภูมิ สุขเสรี

สมาชิกในทีม Accountant

กุลนิภา งามขวัญ

กุลนิภา งามขวัญ

สมาชิกในทีม Accountant

กัญพัชญ์ มหาเมธี

กัญพัชญ์ มหาเมธี

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

นิติธร คมปราชญ์

นิติธร คมปราชญ์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

สุพิญญา อุดมเดชสกุล

สุพิญญา อุดมเดชสกุล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

รติมา ผ่องรักษา

รติมา ผ่องรักษา

หัวหน้าทีม Content Creating

นิษฐา พาใจขวัญ

นิษฐา พาใจขวัญ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ทรัพย์ธนิดา ไชยสงคราม

ทรัพย์ธนิดา ไชยสงคราม

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สราวลี สิริอนันต์

สราวลี สิริอนันต์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

สุรพล ปรีดาอัครกุล

สุรพล ปรีดาอัครกุล

หัวหน้าทีม Digital Marketing

นิรดา ปัทมเดชา

นิรดา ปัทมเดชา

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปภาวดี ภูพาณิชย์

ปภาวดี ภูพาณิชย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

กรีฑา ปรีชาวงศ์

กรีฑา ปรีชาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing