JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • งานมีความหลากหลายและยืดหยุ่นท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • เพื่อมาร่วม Marketing Team ของเราสร้างสรรค์ตั้งแต่ awareness content ถึง sale & promotion!
 • พร้อมให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์!
 • อ่านเขียนภาษาไทยได้คล่องแคล่ว
 • มีสกิลเรื่องการเขียนบทความสไตล์ SEO
 • มีความรู้ WordPress ในขั้นพื้นฐาน (ถ้าไม่มีสอนได้)
 • Result Oriented รู้จัก limit เรื่องเวลาในการทำงาน
 • มี mindset ที่จะ Never Ever Give up
 • ขายของเป็น แต่คุณไม่ต้องไปขายที่ไหน ขายใน content ที่คุณจะเขียนนั่นแหละ
 • มีความรู้ สนใจและชอบในการท่องเที่ยวและผจญภัย
 • มีประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คิด Content ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็น brand story, product knowledge หรือ tips &trick ต่างๆ
 • วางแผนตาราง content รายเดือนเพื่อ support sale & promotion
 • เขียน Product Description โดยศึกษารายละเอียดจาก material ของแบรนด์
 • วางแผนการสร้าง content ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Website
 • คิดภาพประกอบเพื่อบรีฟทีมกราฟฟิก

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 คุณช่วยออกแบบใหม่และปรับปรุงการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ คุณพบปะและโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้บริหารเพื่อพัฒนาแนวคิดและดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของพวกเขา ดังนั้นคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ การควบคุมความเร็วและการเคลื่อนไหว

เราต้องการอะไรจากคุณ

1. ปริญญาตรี/โท สาขา IT/ Engineer/ Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในบทบาทการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ทักษะการเขียนสคริปต์และการเขียนโปรแกรมที่ดี
ส่วนหน้า
– พื้นฐานของเว็บ เช่น HTML, JavaScript และ CSS
– ภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ C#.Net

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงที่ใช้งานได้จริง win/web/mobile application เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
2. แก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
3. เขียนเอกสารการออกแบบระบบ เช่น โฟลว์แอปพลิเคชันและคู่มือผู้ใช้

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กร
 • รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล วางแผน พร้อมร่วมนำเสนอแผนงานของส่วนงาน
 • กำกับดูแลโครงการ ในด้าน Application/ Microsite Development (เป็น Engaging Tool สำหรับกลุ่มเป้าหมาย – ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า)

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาสื่อสารการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ลูกค้า การสื่อสารและการจัดกิจกรรมทางการตลาด อย่างน้อย 4-6 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ เพื่อนำเสนอ Working Committee
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สรุปรายงานกิจกรรม เอกสารการว่าจ้าง เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรม พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
 • มีส่วนร่วม ช่วยเหลืองานอื่นๆ ของส่วนการตลาดลูกค้าสัมพันธ์และดำเนินงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย